Het zachte wint het
van het harde.
Het langzame wint het
van het snelle.
(Tao Te Ching)

 

Massagetherapie


'Het menselijk lichaam is geen instrument dat we kunnen gebruiken, maar het domein waar we ons Zijn kunnen ervaren, onderzoeken, verrijken en daarmee ook opvoeden.' (Thomas Hanna)

In de massagetherapie zoals ik deze toepas, zien we pijn of ziekte niet als een ongemak wat we weg willen hebben, maar gebruiken we de klacht juist als ingang tot bewustwording. Massagetherapie kan een goede aanvulling zijn of ondersteunend werken bij andere vormen van therapie (zowel regulier als alternatief). Indien nodig of bij twijfel zal ik altijd doorverwijzen naar de (huis)arts.

Massage: aan 'geraakt' worden

Aanraken en aangeraakt worden, zijn basisbehoeften van elke mens. Lichamelijk contact, op een liefdevolle manier, betekent een bevestiging van wie je bent, een 'gekend' worden. Door het lichaam aan te raken, wordt ook de ziel 'aangeraakt'.

Holistische visie

Ik werk vanuit de holistische visie waarin de mens beschouwd wordt als een eenheid van lichaam, ziel en geest. Jouw lichaam, jouw geest, jouw emoties, jouw spiritualiteit en jouw contact met je omgeving bepalen wie jij bent. Al deze aspecten beïnvloeden elkaar en je kunt ze dan ook niet los van elkaar bekijken.

Pijn is een roep om aandacht, een signaal dat er op een dieper niveau in jou sprake is van een onbalans. Denk daarbij aan het rode lichtje op het dashboard van een auto dat gaat branden als er elders in de auto iets aan de hand is. Het rode lichtje helpt je om het mankement in de auto op te sporen en om ergere schade te voorkomen. Zo kun je dat ook zien bij pijn, ziekte of onrust. Het zijn nuttige (hoewel lang niet altijd prettige) signalen die je kunnen helpen om dichter bij jeZelf te komen. Vaak blijken klachten te verminderen of zelfs te verdwijnen als de onderliggende boodschap helder is.

In de massagetherapie maak ik gebruik van holistische massage, focussen, ontspanningsoefeningen en gesprek. Mijn intentie is om je in contact te brengen met je (lichaams)gevoel, om je te helpen bewust een brug te slaan tussen je lichaam en je geest. Als je vanuit je hoofd ( je denken), weer een verbinding kunt maken met je lichaam ( je voelen), dan kan je levensenergie weer gaan stromen!

'Alle gevoelens, zowel positieve als onaangename, zijn afkomstig uit dezelfde kraan. Als we de kraan van pijn dichtdraaien, verminderen we eveneens de stroom van plezierige gevoelens.' (Gay en Kathlyn Hendricks)

Van klacht naar inzicht en innerlijke kracht

Het kan gebeuren dat je door de massagetherapie je lichamelijke klachten, in eerste instantie, nog meer gaat voelen. Of dat je gaat voelen hoe gespannen of onrustig je eigenlijk bent. Er kunnen tijdens of na de behandeling emoties, herinneringen, oude pijn, overtuigingen of denkpatronen aan de oppervlakte komen. Het gaat er om deze te doorvoelen, te herkennen en te aanvaarden als onderdeel van wie jij bent. Zonder oordeel, met mildheid en zachtheid naar jezelf leer je om er te laten zijn wat er is. Je hoeft er niet direct iets aan te veranderen. Vanuit deze accepterende en liefdevolle houding ontstaat de mogelijkheid tot inzicht en heelwording.

Er is slechts één persoon die kan ontdekken wat zijn of haar lichaam hem of haar te zeggen heeft en dat ben je zelf. In dit proces van zelfonderzoek wil ik je graag ondersteunen.

'Evenals de Steen van Rosette is het lichaam voor diegenen die weten hoe ze het moeten lezen, een levend verslag van geschonken en genomen, gehoopt en geheeld leven.' (Clarissa Pinkola Estés)

Voor wie en wanneer is massagetherapie geschikt
 

  • Voor mannen en vrouwen , jong en ouder.
  • Als je nieuwsgierig bent naar wat je lichaam je kan vertellen en je op een andere manier met je lichamelijke klachten aan de slag wilt.
  • Als je geestelijke en lichamelijke ondersteuning wilt in een proces van ernstige ziekte of in het proces van ouder worden.
  • Als je bezig bent met levensvragen of als je voor belangrijke beslissingen staat en je helder wilt krijgen wat je nu denkt en wat je nu voelt.

Namaste Webdesign